Senioriliiton Liittokokous 24. - 25.5.2012 Lappeenranta

Kansallisen Senioriliiton 24. sääntömääräinen liittokokous pidettiin 24-25.5.2012 Lappeenrannan kaupungintalon Lappeenranta-salissa. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Heikki Järvenpää ja Jukka Sirenne. Sihteereiksi valittiin Susanna Käki-Kouki, Pirkko Jauho ja Vainikkala.

Todettiin osanottajat joita oli yhteensä 389 joista virallisia edustajia 267, puhevaltaisia 73 ja muita 49 henkilöä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, hyväksyttiin työ- ja menettelytapajärjestys. Vahvistettiin esityslista. Kuultiin valtuuston puheenjohtajan esittämän selonteko liiton toiminnasta kaksivuotiskaudelta.

Sääntöjen muutosesitys aiheutti vastalauseita ja vaadittiin laajempaa taustaa muutosten käsittelyyn. Esitys siirrettiin menettelytapalautakunnan käsittelyyn. Äänestyksen jälkeen sääntömuutokset kohta kohdalta kuitenkin seuraavana kokouspäivänä hyväksyttiin 2/3-osan äänten enemmistöllä.

Liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Tapani Mörttinen Hämeen piiristä. Varapuheenjohtajaehdokkaita oli neljä ja äänestyksen jälkeen valituiksi tulivat Marjatta Nykänen Kymenlaaksosta ja Leena Jääskeläinen Lapin senioripiiristä.

Valtuuston puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Jouni Mykkänen Uudeltamaalta.

Osa liittokokousvieraista korvasi iltajuhlan alkuosan laivaristeilyllä Saimaalla ja osa kokoontui Kasinolle. Risteilyn jälkeen kaikki kokoontuivat Iltajuhlaan joka ensimmäisen kokouspäivän iltana täytti Kasinon kokonaan.

Tuula Stolt, Raimo Stolt ja Seppo Väisänen. Edustajamme Lappeenrannan Liittokokouksessa 24. - 25.5.2012