Seniorit nettiaikaan

Digiosaamista senioreille 
Me autamme jäseniämme sähköiseen viestintään ja älylaitteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 
Kansallisilla senioreilla on valtakunnallisesti Seniorit nettiajassa 2018 -2020 -teemavuodet. Teemavuosien 
tarkoituksena on pitää ikäihmiset tiiviisti mukana yhteiskunnan kehityksessä. Yhdistyksellä oli jo 2018 
nykyisen Careerian kanssa yhteistyöprojekteja ja yhteistyö jatkuu edelleen. Kevätkaudella Careerian 
opiskelijat järjestävät kuukausittain teemaluennon eri aiheista.