Edunvalvonta

JÄSENYYTESI ON MEILLE TÄRKEÄ
Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

PAIKALLISESTI PORVOON KAUPUNGISSA
Porvoon vanhusneuvoston varsinaisena jäsenenä on Irmeli Hoffrén ja varajäsenenä Tuula Wiertz. Porvoon Ikäihmisten neuvottelukunnassa edustajiamme ovat Hilkka Knuuttila ja Risto Mieskonen.

ALUEELLISESTI UUDENMAAN PIIRISSÄ
Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä edustajaa Uudenmaan Kansallisen Senioripiirin ​hallituksessa.

VALTAKUNNALLISESTI
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. 
Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.