Luontokerho

Luontokerho kokoontuu kahdesti sekä kevät- että syyskaudella. 
Tapaamispaikka ilmoitetaan erikseen. Ilmoittautumiset joka kerta erikseen luontokerhon vetäjille.

Luontokerhon vetäjinä toimivat
Irmeli Hoffrén 
irmeli.hoffren@pp.inet.fi 
040 778 6107
Hilkka Piipponen hilkka.piipponen@suomi24.fi                    040 583 4199
Arja Kostiainen kostiainenarja33@gmail.com 
044 282 8685