Luontokerho

Luontokerho järjestää erilaisia luontoaiheisia 
retkiä ja tapahtumia. Tapaamispaikka ilmoitetaan 
erikseen. Ilmoittautumiset luontokerhon vetäjille.

Luontokerhon vetäjinä toimivat

Irmeli Hoffrén 

irmeli.hoffren@pp.inet.fi 
040 778 6107

Hilkka Piipponen 

hilkka.r.piipponen@gmail.com                 

040 583 4199

Arja Kostiainen 

kostiainenarja33@gmail.com 
044 282 8685