Matkoja, retkiä, kulttuuria

Matkavastaava Jorma Koistinen 0400 555809 jorma.e.koistinen@gmail.com 
Yhdistyksen matkavastaava huolehtii yhdistyksen matkojen ja retkien käytännön järjestelyistä. 
Ilmoittautuminen tapahtumiin ja tilaisuuksiin suoritetaan hänelle hyvissä ajoin joko puhelimitse,  sähköpostitse tai ilmoittautumislistaan jäsentapaamisten yhteydessä. 
Ilmoittautuminen aina ennen maksua ja maksu täytyy suorittaa viimeistään annettuun eräpäivään 
mennessä. 
Ulkomaan matkojen ollessa kyseessä huolehdittava aina, että matkavakuutus ja passi ovat kunnossa ja 
mukana. 
Maksut suoritetaan yhdistyksen matkatilille FI86 5358 0620 2083 52 
Myös kerhot järjestävät erilaisia retkiä ja tutustumismatkoja. Silloin toimitaan kerhonvetäjien antamien 
ohjeiden mukaan.