Ikäihmisten neuvottelukunta jätti maanantaina 3.6.2019. Porvoon kaupunginhallitukselle yhteisen aloitteen

Eläkeläisjärjestöjen toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että niillä on käytössään esteettömät, hyväkuntoiset ja toimivat kokoontumistilat, jotka ovat hyvin saavutettavissa ja joista ei peritä vuokraa. Eläkeläisyhdistysten toiminnan varmistaminen on  tärkeää. Niiden toiminta ei olisi mahdollista ilman kunnalta saatavaa toimintatukea.

Ikäihmisten neuvottelukunta jätti maanantaina 3.6.2019. Porvoon kaupunginhallitukselle yhteisen aloitteen, jossa  eläkeläisyhdistykset esittivät, että Porvoon kaupunki tarjoaa välittömästi Omenamäen palvelutalon tilojen lisäksi ao. yhdistyksille ja kerhoille kunnan tiloja veloituksetta käyttöön iltapäivisin. Tällaisia tiloja voisivat olla esimerkiksi koulujen juhla-, ruoka- ja liikuntasalit. 

Lisäksi pidemmällä tähtäimellä esimerkiksi Lundinkadun päässä oleva vanha sairaala-/verovirastokiinteistö voitaisiin kunnostaa kunnan toimesta klubitaloksi ikäihmisille, jotka aktiivisella ja ennaltaehkäisevällä toiminnallaan monien yhdistysten ja kymmenien kerhojen kautta järjestävät tuhansia positiivia kohtaamisia ikätovereilleen täysin vapaaehtoisesti vaalien niin fyysistä aktiivisuutta kuin mielenvirkeyttä, edistäen terveyttä ja torjuen yksinäisyyttä, ehkäisten ikäihmisten syrjäytymistä sekä hoitaen merkittävän osan kunnan vastuulla olevia tehtäviä.
Porvoon kansalliset seniorit ry kuuluu Ikäihmisten neuvottelukuntaan yhdessä  porvoolaisten eläkeläisyhdistysten,  Borgå svenska pensionärsförening rf., Borgånejdens svenska pensionärsförening rf., Eläkeliiton Porvoon seudun yhdistys ry., Porvoon Eläkeläiset ry., Porvoon Eläkkeensaajat ry. ja Porvoonseudun Eläkkeensaajat ry, kanssa.